Tegel & Hatt
alma_thumb.jpg

ALMA

ALMA

Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) är världens största litterära pris för barn- och ungdomslitteratur. Uppdraget var att utveckla och förbättra den befintliga profilen för print och webb. Krav förelåg att behålla de tre illustrationerna i logotypen, och att garantera hög igenkänning. Lösningen blev en mer lättläst logotyp. Namnet skrivs i versalgemener istället för som tidigare, i kapitäler. Figurerna är kvar, dock i en tätare gruppering. För att bli mer konsekventa och tydliga används endast den engelska versionen av logotypen, även för att betona att priset är internationellt samt att tydliggöra kopplingen till förkortningen ALMA. Typsnittet Bodoni behålls men ett kompletterande typsnitt introduceras; Sanchez Slab.

Uppdragsgivare: Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)

 
toh_blabar2.jpg