Bokbranschens klimatinitiativ, Visuell identiet, rapport och webbplats

  • Grafisk produktion
  • Logotyp
  • Visuell identitet
  • Webbdesign
  • Webbstrategi
Om projektet
Av Svenska Förläggareföreningen fick Tegel & Hatt förtroendet att skapa den visuella identiteten för satsningen Bokbranschens klimatinitiativ, producera den första rapporten samt skapa en webbplats.
Den första hållbarhetsrapporten från Bokbranschens klimatinitiativ.
Rapporten och initiativet lanserades på Bokmässan 2022.

Bakgrund

Bokbranschens klimatinitiativ ska stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Det är är en plattform för samverkan, kunskapsdelning och inspiration, där branschens aktörer lär av varandra och hjälps åt att bli bättre. Här ingår de största aktörerna som Adlibris, Bonniersförlagen och Natur & Kultur tillsammans med mindre, som enskilda bokhandlar. Vi fick förtroendet av Svenska Förläggareföreningen att skapa den visuella identiteten för satsningen, producera den första rapporten samt skapa webbplatsen, bbki.se.

Process

Det här projektet, där vi dels får vara delaktiga i den här typen av viktiga initiativ och har möjlighet att jobba med visuell identitet för ett nytt varumärke, ta fram den första rapporten och designa och producera en webbplats checkar alla boxar för hur vi på Tegel & Hatt gillar att jobba. Tiden var knapp denna gång men med snabb feedback och korta beslutsvägar fanns rapport, visuell identitet och webbplats redo att lansera lagom till Bokmässan 2022.

Resultat

Logotypens symbol är dels en tolkning av förkortningen “BK”, dels en association till sårbar natur genom formen av en fjäril samt läsning genom formen av uppslagna böcker. Den visuella identiteten består av logotypen, färger i naturnyanser, ett stringent typsnitt samt ett formspråk som förmedlar tydlighet, fakta och gott självförtroende.

Se mer av Bokbranschens klimatinitiativ på bbki.se

Vi använder infografik för att visualisera komplexa hållbarhetsdata.

Bokbranschens klimatinitiativ - logotyp formgiven av Tegel & Hatt
Logotypens symbol är en tolkning av förkortningen “BK”, och associerar till sårbar natur genom formen av en fjäril, och läsning genom formen av uppslagna böcker.
Bokbranschens klimatinitiativ har en webbplats där rapporten kan laddas ner.

Se fler av våra senaste uppdrag.

Alla case

Hur kan vi hjälpa dig?

Erbjudande

Vad behöver du hjälp med?