Erbjudande | Kommunikation

Vi hjälper dig med kommunikation som slår igenom

Kommunikationen är ett samspel mellan människor. Vi älskar att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta rätt tonalitet, budskap och kanal för att nå ut. Copywriting, artiklar, kommunikationsplaner eller nyhetsbrev – vi rör oss mellan alla kanaler och stöttar dig att i att hitta rätt uttryck för just ditt syfte.

Exempel på vad vi gör:

  • Copywriting
  • Artiklar
  • Tonalitetsguide
  • Paketering av erbjudande

Exempel på hur vi gör det:

  • Workshop med medarbetare och beslutsfattare
  • Intressentintervjuer
  • Konkurrentanalys