Bokstart, Visuell identitet

  • Grafisk produktion
  • Logotyp
  • Visuell identitet
Om projektet
Kulturrådet gav oss i uppdrag att paketera deras satsning Bokstart. Bokstart sprider kunskap och inspiration om små barns språkutveckling och är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att stimulera språkutveckling.

Ett bärande element är det stora B:et. I egenskap av anfang ger det direkta referenser till textens början, en start för språket, en första kontakt med ordet.

Bakgrund

Kulturrådet har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet. Ett initiativ inom uppdraget är Bokstart, en nationell satsning på små barns språk- och läsutveckling. Bokstart-program finns i närmare 30 länder. Sedan 2020 är Bokstart permanentat av regeringen och en del av Kulturrådets verksamhet. Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. 

Process

Tegel & Hatt fick uppdraget att skapa Bokstarts visuella identitet. Profilen är skalbar i sitt uttryck, i syfte att kunna rikta sig till olika målgrupper; till föräldrar såväl som till professionella aktörer. Ett bärande element i Bokstarts grafiska profil är det stora B:et. I egenskap av anfang ger det direkta referenser till textens början, en start för språket, en första kontakt med ordet. Eftersom vi alla är olika, med olika referensramar och bakgrunder, drömmar och  världsbilder, finns Bokstarts B, anfangen, i en lång rad versioner med olika karaktär och färgställningar.

Profilens bärande typsnitt är Noe Display. Med sina distinkta triangelformade seriffer och starka kontraster mellan tunt och kraftigt, är det en modern tolkning av klassiska typsnitt från den latinska gengren. Ett typsnitt med självförtroende, med koppling såväl till historia och nutid. Alla profilens anfanger är skapade från Noe, så vi valde detta även för rubriker. För brödtexter används helklassiska Sabon.

Resultat

“Bokstartmaterialet är så lätt att ta till sig. Vi får många WOW för det tilltalande och lockande materialet”, säger Anna Hällgren, ansvarig för Bokstart på Kulturrådet.

Se mer av Bokstart på bokstart.se

Se fler av våra senaste uppdrag.

Alla case

Hur kan vi hjälpa dig?

Erbjudande

Behöver du hjälp med en modig identitet?