Eneff, Visuell identitet

  • Grafisk produktion
  • Strategi och koncept
Om projektet
Eneff – Energieffektiviseringsföretagen är en intresseorganisation som arbetar för ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem. Tillsammans med medlemmarna utvecklar Eneff marknaden för energieffektivisering i Sverige. Till Tegel & Hatt kom de för att få hjälp med en visuell identitet och ett varumärke som speglar vilka de är idag.

Eneff står för energieffektivisering.
Färgskalan är en variant av signalfärgerna rött, gult och grönt som ofta används i energisammanhang.
Bilder ur Eneffs bildbank.
Eneffs medlemmar har möjlighet att bli auktoriserade.
Eneffs webbplats.

Eneff hade ett stort behov av förändring. Varumärket hade inte gjort samma resa som verksamheten.

Bakgrund

Eneff – Energieffektiviseringsföretagen, kom till oss på Tegel & Hatt med ett stort behov av förnyelse. Energieffektivisering är en brännande aktuell fråga och idag och är en viktig del i klimatomställningen eftersom energin vi har tillgång till ska räcka till alla. Och idag slösar vi. På Eneff, som då hette EEF kände man behovet av en varumärkesidentitet som speglar vilka man är idag. Den tidigare logotypen hade inte gjort samma resa som Eneff själva har gjort.

Eneff har en slimmad organisation och ett önskemål var också en visuell identitet som är lätt att arbeta med, enkelt går att applicera i alla kanaler, och som kan kopplas till ett bildmanér som är lätt att känna igen.

Process

När vi var klara med behovsanalysen genomförde vi en workshop där vi fördjupade oss i varumärket genom flera övningar tillsammans med Eneff. Vi föreslog tidigt ett namnbyte. Från det relativt anonyma EEF till ett tydligare och starkare – Eneff.

Vi ville ta fram en identitet som tar fasta på energieffektivisering, kändes modern och varm och som fungerar både som märkning för de medlemsföretag som är certifierade av Eneff, och som markör för en stark och viktig aktör för omställning.

Resultat

Eneffs nya logotyp har självförtroende och kraft, men är ödmjuk inför uppgiften och med glimten i ögat. Energieffektivisering i typografisk form. Färgskalan har koppling till naturen och är samtidigt en variant av signalfärgerna rött, gult och grönt som ofta används i energisammanhang.

På Eneff har man fått mycket positiva reaktioner från både medlemsföretag och internt.

– Flera har uttryckt att den nya identiteten fångar verksamheten bättre och logotypen är något man stolt kan visa upp. Många av medlemsföretagen är i absolut framkant inom energisektorn och den nya visuella identiteten representerar även det, säger Annika Marmbrandt, kommunikationschef på Eneff.

Identiteten och de olika beståndsdelarna, logotyp, tagline, bildbank och ikoner har också underlättat det operativa kommunikationsarbetet avsevärt, och hjälper till att bygga varumärket och ha samstämmighet över alla kanaler.

Se mer av Eneff på eneff.se

Symboler togs fram för att tydliggöra Eneffs verksamhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakt

Strategi, design eller produktion?

Våra erbjudanden

Behöver din verksamhet också rebrandas?