Kulturrådet, Visuell identitet

  • Grafisk produktion
  • Kampanjmaterial
  • Mässa & event
  • Rebranding
  • Visuell identitet
Om projektet
Kulturrådets grafiska profil behövde ett lyft för att bättre spegla myndighetens uppdrag och tonalitet. Tegel & Hatt fick uppdraget.
Den nya visuella identiteten tar för sig.

Med Kulturrådets nya grafiska profil har Tegel & hatt adderat energi, kraft och mod. Stark typografi, färgskala och bilder i duotoner utgör kärnan i myndighetens nya grafiska profil.

Bakgrund

Kulturrådet är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. De arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt. Den grafiska profilen lanserades våren 2019. Tegel & Hatt fick uppdraget att förnya och uppdatera den visuella identiteten som man önskade skulle gå från försiktig till färgsprakande och från nedtonat till modigt och kraftfullt.

Process

Logotypen behöll vi, men typografin gavs en framträdande roll. Det kändes viktigt att ge myndigheten en visuell boost. En myndighet som arbetar med kultur och och att utveckla Sveriges kulturliv behöver få ta för sig. Tillsammans med en intern arbetsgrupp hittade vi en visuell ton och ett angreppssätt som kändes mer i linje med Kulturrådets verksamhet.

Resultat

Kulturrådet har fått ett rättvisare ansikte utåt. Tegel & Hatts arbete med Kulturrådets nya profil vann också guld i kategorin Best Visual Identity for the Public Sector samt Best overall Visual Identity i den internationella design- och varumärkestävlingen Transform Awards 2021.

Den nya visuella identiteten hjälper till att hålla en konsekvent linje från wordmallar och Powerpoint-presentationer till print, digitalt och film.

Färgstarka montrar på Bokmässan

Kulturrådets färgstarka montrar med den höga bakväggen har blivit ett riktmärke på Bokmässan i Göteborg.

Se mer av Kulturrådet på kulturradet.se

Se fler av våra senaste uppdrag.

Alla case

Hur kan vi hjälpa dig?

Erbjudande

Behöver du hjälp med en modig identitet?