Svensk Handel, nylanseringskampanj Trygg E-handel

  • Kampanjmaterial
  • Kommunikationsstrategi
  • Rörligt
  • Strategi och koncept
  • Webbcopy
Om projektet
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel står bakom den välkända certifieringen Trygg E-handel. I samband med en nylansering av certifieringen tog de hjälp av Tegel & Hatt för att ta fram kampanjfilm och koncept.

“Fritt fram” blev huvudbudskapet för kampanjen. Det ringar in både konsumenter och e-handlare.

Bakgrund

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisationen som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. De förbättrar villkoren för drygt 9 000 handlare i Sverige idag. Certifieringen Trygg E-Handel har sedan 2008 drivits av Svensk Handel. När det var dags att nylansera certifieringen för att öka kännedomen hos e-handlare om fördelarna med att certifiera sin e-handel fick vi möjlighet att hjälpa till. Syftet med Trygg E-handel är göra det lättare att göra rätt för e-handlarna och att konsumenterna tryggt ska kunna göra sina köp online. Svensk Handel genomför kontroller av onlinebutikerna innan de certifieras och erbjuder stöd till de handlare som behöver göra justeringar.

Process

Målet med kampanjen var att nå ut bredare med att certifieringen finns och vilken nytta den gör, i första hand till e-handlare. Vi började arbetet med att läsa in oss på ett omfattande insiktsarbete som Svensk Handel hade genomfört där de djupintervjuat både konsumenter och e-handlare. Vi intervjuade medarbetare och researchade konsumenters beteenden och farhågor online. Vi landade i ett koncept som lyfter fram situationen där olika typer av konsumenter handlar online. Där farhågor lugnas av vetskapen att butiken är certifierad av Trygg E-handel. Tilltalet i kampanjen är lättillgängligt och vi ville lyfta det härliga i att kunna handla och känna sig trygg med att affären sköts på rätt sätt, medan e-handlaren får stöd i att göra rätt, presentera tydliga villkor och erbjuda säkra, trygga köp. 

Resultat

Den välkända symbolen Trygg E-handel visar att e-butiken är en aktör att lita på och att konsumenten kan vara säker på att köpet sker tryggt och säkert. Vi landande i “Fritt fram” som huvudbudskap för kampanjen. Med det ringade vi in både konsumenter och e-handlare. “Fritt fram – försprång för dig som är e-handlare” respektive “Fritt fram – trygghet för dig som handlar”. Vi hjälpte Svensk Handel med en översyn av tryggehandel.se och gav rekommendationer till texter, budskap och renodling av innehållet för att underlätta navigation och förenkla för användaren. Kampanjen gick ut i sociala kanaler, kampanjsida på svenskhandel.se, tryggehandel.se och i riktade nyhetsbrev under januari och februari 2024.

Svensk Handel nylanserar certifieringen Trygg E-handel och visar att det är “Fritt fram” för dig som vill handla tryggt online.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakt

Strategi, design eller produktion?

Våra erbjudanden

Behöver din verksamhet också rebrandas?