Nordiska museet, Workshop & labb kring sociala medier

  • Strategi och koncept
  • Utbildning
  • Workshop
Om projektet
Nordiska museet är det största museet för svensk och nordisk kulturhistoria och består av fem besöksmål. De har även ett stort antal evenemang och vi fick uppdraget att hjälpa dem hitta tonalitet och uttryck för detta i Instagram Stories.
Emelie Bååth, Nordiska museet
En reglageövning hjälpte oss att hitta rätt tonlitet

Bakgrund

Nordiska museet producerar innehåll till alla kanaler, digitala såväl som analoga. I samband med att en ny visuell identitet lanserades under våren 2023 såg man behov av att hitta sätt att integrera den nya formen med nuvarande tonalitet och form. Hos Nordiska museet finns en stor skatt av historiska bilder från människor i Sverige och Norden. Dessutom arrangerar museet en stor mängd evenemang. Kring dessa behövde man nu hitta sätt att kommunicera, där den nya visuella identiteten finns med.  Hur jobbar man på bästa sätt ihop den med sociala mediers förutsättningar? Och hur ser ett effektivt och smidigt arbetssätt ut för ett stort team av innehållsskapare? De frågorna fördjupade vi oss i tillsammans.

Process

Vi höll en workshop med en grupp eventansvariga, kommunikatörer och projektledare kopplade till eventkommunikation. Vi började med en inspirations- och trendspaning om sociala medier, gick igenom verktyg för att enkelt kunna producera innehåll enligt den grafiska profilen, fördjupade oss i behov och tog del av faktiska exempel på evenemang som skulle marknadsföras.

En avgörande del i att kunna skapa relevant kommunikation och sammanhållen kommunikation är att hitta tonaliteten som ska genomsyra innehållet så att det känns konsekvent. Ska man vara personlig, skämtsam, seriös? En lärare eller en kompis? För att säkerställa att alla inblandade hade samma bild av tonaliteten gjorde vi en övning där vi först var och en och sedan gemensamt ringade in en tonalitet som kändes rätt.

Därefter genomförde vi ett labb där vi testade att skapa inlägg. De olika arbetsgrupperna fick redovisa för övriga och dela med sig av insikter från arbetet.

Resultat

Att samla medlemmar från olika avdelningar utanför arbetsplatsen bidrar alltid med ny energi till teamet. Genom övningar där nyckelpersoner i gruppen deltar finns möjlighet att lösa frågor och strategier direkt i mötet. Nordiska museet fick på 2 intensiva timmar med sig inspiration, nya verktyg och en gemensam bild av tonalitet och process som gav ny energi och effektivitet till arbetet.

”Redan i dörren kände man sig välkomnad och peppad. Att få komma till Tegel & Hatt, med deras inbjudande klimat, gjorde att vi vågade tänka stort och högt, alla kom till tals.”

”Vi gick därifrån med aha-insikter om att vi med enkla grepp kan jobba smartare och mer effektivt tillsammans som team. Workshop-övningarna hjälpte oss att sätta fingret på att vi kanske inte alltid har samma bild av oss som avsändare eller av våra målgrupper. Tegel & Hatt hjälpte oss vidare i vårt fortsatta arbete med vår nya identitet.”

Följ Nordiska museet på Instagram på @nordiskamuseet

Emelie Bååth, Lotta Wallgren och Astrid Ågren på Nordiska museet.

“Workshop-övningarna hjälpte oss att sätta fingret på att vi kanske inte alltid har samma bild av oss som avsändare eller av våra målgrupper. Tegel & Hatt hjälpte oss vidare i vårt fortsatta arbete med vår nya identitet.”

Se fler av våra senaste uppdrag.

Alla case

Hur kan vi hjälpa dig?

Erbjudande

Vad behöver du hjälp med?