Guide

Designa en innovativ hållbarhetsrapport

Genom att integrera innovativ design i hållbarhetsrapporter och kommunikation kan du skapa engagemang, öka förståelsen och inspirera till handling.

Att jobba med hållbarhet är en nödvändighet för företag och organisationer och att kommunicera hållbarhetsinitiativ och framsteg i form av torra rapporter räcker inte. Arbeta istället på ett innovativt sätt med innehållet i din rapport. Så här gör du.

1. Visualisera hållbarhetsdata

Använd infografik, diagram och grafer för att visualisera komplexa hållbarhetsdata. Grafiska presentationer hjälper läsaren att snabbt förstå och jämföra resultat, mål och framsteg. Använd färgkodning för att tydligt visa positiva och utmanande aspekter.

2. Storytelling genom bilder

Inkludera foton och illustrationer som berättar en historia om era hållbarhetsinsatser. Visa bilder av anställda som deltar i gemenskapsprojekt, produkter som skapats med återvunna material och platser där ni påverkar positiv förändring. Bilder skapar en emotionell koppling och gör rapporten mer personlig.

3. Undvik uttjatade visuella metaforer

Att använda en växande planta för att illustrera hållbarhetsframsteg över tid eller en pusselbit för att presentera hur olika delar av organisationen samverkar för att uppnå hållbarhetsmål är inte det enda sättet att kommunicera vad hållbarhet är. Använd gärna metaforer där det passar, men undvik klyschorna.

Visualisera data så att den blir lätt för läsaren att avkoda.

Bokbranschens klimatinitiativs rapport från 2022.

Infografik tydliggör komplex data och hjälper mottagaren att snabbt koda av innehållet.

4. Använd innovativa layouter

Bryt mönstret med traditionella layouter och experimentera med innovativa designelement. Använd asymmetriska layouter, användning av vitt utrymme och överraskande placering av text och bilder för att skapa intresse och förbättra läsbarheten.

5. Berätta mänskliga historier

Inkludera mänskliga berättelser som exemplifierar hur hållbarhetsinitiativ påverkar människor, samhällen och oss – här och nu. Det kan vara anekdoter från anställda, kunder eller samarbetspartners som ger liv åt siffror och data.

6. Hållbart materialval

Inte bara innehållet utan även det fysiska materialet i rapporten signalerar hållbarhet. Om du gör en tryckt produkt, använd återvunnet papper, tryck med miljövänligt bläck, undvik överdrivet plastmaterial. Gör du en enbart digital produkt, se till att komprimera filstorleken och bilderna så mycket som möjligt utan att tappa kvaliteten. Tunga digitala filer som ligger och tar plats på servrar är också en klimatbov.

Behöver du hjälp?

7. Interaktiv digital utgåva

Om det är möjligt, skapa en digital utgåva av hållbarhetsrapporten med interaktiva element som animerade diagram, klickbara länkar och videopresentationer. Detta ökar engagemanget och gör det lättare för läsarna att utforska detaljer.

8. Tydlig informationstruktur

Använd en tydlig och logisk struktur i rapporten så att läsare enkelt kan hitta relevant information. Använd rubriker, underrubriker och färgkodning för att separera olika avsnitt och teman.

9. Framhäv framsteg och utmaningar

Var ärlig och transparent i din rapportering. Framhäv era framsteg men var inte rädda för att också diskutera utmaningar och områden där ni ännu inte nått era mål. Det visar att ni är engagerade och ärliga i er strävan efter hållbarhet.

10. Engagera läsarna

Avsluta rapporten med en uppmaning till mottagaren att delta i hållbarhetsinitiativ, lära sig mer och sprida budskapet. Skapa en känsla av delaktighet och gemenskap kring hållbarhetsmålen.

Bokbranschens klimatinitiativ har en webbplats dedikerad till sin hållbarhetsrapport.

Genom att integrera innovativ design i era hållbarhetsrapporter kan ni skapa en starkare koppling till era intressenter, öka medvetenheten och inspirera till handling. Genom att använda design som ett kraftfullt verktyg kan vi forma en mer hållbar framtid som inte bara är god för planeten utan även för ögonen.

Vi hjälper hjärtans gärna till!

Illustration ur Natur & Kulturs hållbarhetsredovisning.

Statistik ur Natur & Kulturs årsredovisning.