Michael Ceken och My Longely kikar på en riktigt bra brief.

Guide

Ett succéprojekt börjar med en bra brief

Ett kreativt projekt utan en tydlig brief riskerar att stöta på problem. Eftersom briefen fungerar som vägledning och grund och hjälper alla inblandade att förstå syftet, målen och förväntningarna med projektet, kan det spåra ur ganska snabbt utan en. Dessutom leder det oftare till ett mindre kreativt slutresultat. Undvik misstag med briefen så här!

Hämta mall för din kreativa brief!

Har du också stått inför att ta fram en ny kampanj, visuell identitet eller strategi? Och vetat ungefär vad det är du behöver, tidsram mellan tumme och pekfinger och några idéer kring innehåll men inte lagt tiden på att fördjupa dig. Kanske tänker du också att “det här har jag gjort förr, jag vet vad som krävs”, och slarvar med förarbetet. Tänk igen! Här är några fallgropar du riskerar att trilla i utan brief – och vad du behöver för att ta fram en riktigt bra!

Fem fallgropar att trilla i utan en tydlig brief

1. Missförstånd

Utan en tydlig brief kan det uppstå missförstånd om vad projektet verkligen handlar om. Det blir oklart vad som förväntas av det kreativa teamet, och det kan leda till att de inte riktigt fångar syftet eller målen.

2. Förändrade förväntningar

När kreativa projekt inte har en tydlig brief är det lätt för intressenterna att ändra sina förväntningar längs vägen. Det kan skapa förvirring och konflikter, särskilt om det inte finns en fast grund att utvärdera projektet mot.

3. Tidsödande ändringar

En otydlig brief kan leda till att projektet går igenom flera omgångar av ändringar och justeringar när intressenterna inte är nöjda. Det riskerar att förlänga projekttiden och bidra till ökade kostnader.

4. Låg kreativitet

Kreativa projekt kräver ofta en hög grad av skaparkraft och innovation. Om briefen är otydlig kan det vara svårt för teamet att utforska och uttrycka sin kreativitet. Det riskerar att leda till mediokra resultat.

5. Missnöjda intressenter

Om projektet inte uppfyller intressenternas förväntningar på grund av bristande tydlighet i briefen, kan det leda till missnöje och ett förtroende som blir naggat i kanten. Det kan också skada varumärket om resultatet inte överensstämmer med organisationens tonalitet och mål.

En tydlig brief skapar ramar för större kreativitet

Som designteam är vi vana att hantera briefer av olika omfattning och detaljrikedom. Vi hjälper gärna till med råd kring briefen och om något är oklart ställer vi så klart kompletterande frågor. Men att ta sig tid att reda ut vissa saker – som ett projekts begränsningar, specificera vilka som har mandat att fatta beslut, vad som ingår och vad som går utanför projektet gör all skillnad för ett projekts lyckosamhet.

Vi har en mall som fungerar bra som grund för de flesta typer av kreativa projekt. Ladda gärna ner den här och använd den för att kommunicera dina förväntningar och behov när du ska sätta igång ditt nästa projekt!

Lyckas med ditt kreativa projekt med rätt förarbete!

Ladda ner briefmallen

Se fler artiklar

Se fler artiklar

Guide